Vad är floating?

Floating uppfanns på 1950-talet i USA av neurofysiologen John C. Lilly. NASA utvecklade tekniken vidare för att kunna studera astronauter i ett tyngdlöst tillstånd. På 1970-talet kom floating till Sverige. Det är först under de senaste åren som intresset för floating ökat kraftigt. Delvis tack vare den forskning som bedrivs av Karlstads universitet om floatingens positiva effekter.

 • Hur fungerar floating?
 • Varför Floating?
 • Floatingtanken
 • Hur ofta ska man floata?
 • När ska man inte floata?

Du ligger i en stor tank med mycket salthaltigt vatten, mellan 23-28 %, vilket gör att du flyter som en kork. Därför är det inte farligt om du skulle råka somna.
Vattnet är behagligt tempererat till ca 35 grader, vilket är hudens normala temperatur.
Det är helt mörkt och tyst i tanken, men du kan också välja att ha en lampa tänd, låta ”takluckan” vara öppen och/eller om du vill lyssna på avstressande musik.
Det finns ett inbyggt reningsverk i tanken som renar saltvattnet efter varje floatingpass.

När man floatar sjunker stresshormonet, liksom blodtrycket. Samtidigt ökar utsöndringen av endorfinerna ”lyckohormonerna” och de har starkt smärtlindrande effekt. Elitidrottsmän har länge använt sig av floating för att öka sin prestationsförmåga, minska muskel- och spänningssmärtor, påskynda kroppens läkning och för att öka sin förmåga till kreativ visualisering, d.v.s. mental träning.

Avslappning i ett viktlöst tillstånd i den tysta, varma flyttanken gör att kroppens eget system för återhämtning och läkning aktiveras. Många upplever att de hamnar i ett behagligt tillstånd mellan dröm och vakenhet. Stresshormonet sjunker, liksom blodtrycket. Samtidigt ökar utsöndringen av endorfiner ”lyckohormonerna” och de har starkt smärtlindrande effekt.

Forskning visar att floating har positiva effekter på många områden:

 • Minskad smärta i muskler och leder
 • Minskad stress och oro
 • Ökad känsla av välbefinnande
 • Avslappning i muskler
 • Förbättrad nattsömn
 • Reducering av huvudvärk
 • Sänkt blodtryck
 • Förbättrad blodcirkulation
 • Minskad smärta vid kroniska smärttillstånd t.ex. whiplash och fibromyalgi
 • Möjliggör djup avslappning
 • Minskad depression och ångest
 • Stärker immunförsvaret
 • Inspiration och kreativitet ökar

Floating passar självklart också bra för dig som bara vill ha en stunds avkoppling och må bra.

En av Karlstads universitets forskningsstudier på personer som lider av stressrelaterade hälsoproblem med symptom som smärta, utmattning, depression och ångest, visar att efter en behandlingsperiod på 7 veckor var 22% av deltagarna i flytgruppen helt smärtfria och 56% upplevde en klar förbättring. Dvs. Karlstads universitetsrapport (februari 2006) visar att nästan 80% blir bättre av floating.

Förutom en ren smärtlindring och återhämtning rent fysiskt, bidrar floatingen med att öka aktiviteten i den högra hjärnhalvan vilket gör att kreativiteten ökar. Högra hjärnhalvan står för det visuella, det intuitiva och det känslomässiga. Samtidigt minskar aktiviteten i den vänstra hjärnhalvan, vilket gör att den logiska förmågan minskar. Det är ju annars vänster hjärnhalva som har störst inflytande över vår tillvaro, med funktioner som detaljbearbetning, analys och noggrannhet.

Vi har valt Restingwells Floatingtank Spirit: en av marknadens största. Den har en unik ingång som gör att man kan gå in i tanken, alltså inget krypande i och ur. Väldigt bra om man är svag eller har smärta i leder eller muskler. Man öppnar en dörr på långsidan och skjuter ifrån en taklucka.

Tanken är stor: 2.60 meter lång och 1.65 meter bred. Det sägs att storleken inte har betydelse, men i det här fallet har den verkligen det! Den är så stor att personer med klaustrofobi kan använda den utan problem. Tankarna har ett nyutvecklat och mycket avancerat reningssystem. Dessutom är de utrustade med ett kraftigt fläktsystem som gör luften behaglig under floatingen.

Saltet i tanken är epsomsalt (magnesiumsulfat). Det har använts under lång tid för sina hälsobringande effekter. Det gör bland annat att musklerna slappnar av och det minskar inflammationer i leder och muskelvävnad. Saltet och mineralerna i det hudvarma vattnet är mycket bra för huden, som blir både mjuk och len efter floatingpasset.

Störst effekt uppnås om man floatar regelbundet. I början är det bra att gå en gång per vecka. Det kan ta 3-5 floatingpass innan man känner av effekterna ordentligt, eftersom det kan ta några gånger att lära sig slappna av totalt.

• Om man är gravid.
• Om man har någon smittsam sjukdom.
• Om man har något öppet sår.
• Kvinnor när de har menstruation.

Personer som lider av följande sjukdomar bör kontakta sin läkare innan de provar floating: epilepsi, hjärtsjukdomar, psykisk sjukdom, blodsjukdomar, panikattacker eller liknande sjukdomar, svårartat eksem eller andra hudsjukdomar, personer med pacemaker eller andra inopererade hjälpkonstruktioner och människor med transplanterade organ.